Medlemsinfo

Grunnet sviktende oppmøte av spillende medlemmer er høstens øvelser avlyst

fram til neste semester. Oppstart i januar 2015.

MVH. Jan Kåre.!