MO TREKKSPILKLUBB.------HISTORIKK.Den 16 oktober 1972, hadde Sverre Cornelius Lund i samarbeid med innehaver av musikkhuset i Mo, Arne Viken, et orienteringsmøte på kaffistova , der de foreslo at det burde stiftes en trekkspillklubb i byen. På denne tiden var det en hel del folk som var interessert i trekkspill og det var et formidabelt oppmøte.

Det ble bestemt at det skulle avholdes et møte senere som skulle velge et interimstyre.

Den 24 oktober , ble dette gjort og det ble valgt et styre som besto av følgende ;

Formann; Johan Kristiansen. ( ble også valgt til dirigent. )

Nestformann ; Kristian Bakksjø

Sekretær ; Svein Jensen

Kasserer; Paul Bang

Styremedlem ; Åge Blix


Styret fikk deretter i oppdrag å fastlegge arbeidsoppgaver til neste medlemsmøte.

1. Skaffe høvelig lokale for øvelser og notekurs.

2. Forslag til medlems kontingent

3. Kontakte NTL for å få en orientering om forbundets oppgaver og fordeler ved å være tilsluttet forbundet

4. Kontakte de som hadde skrevet seg på liste som interesserte på møtet den 16/ 10

For å høre om de fortsatt var interessert i medlemskap og eventuelt et notekurs


Det var bare 9 stykker tilstede på det første møtet, + 2 mann fra Rana Blad.


I starten fikk vi holde til på kaffistova med våre øvelser og notekurs.

Kursleder var Johan Kristiansen. Det var bra respons og klubben fikk raskt flere medlemmer .

Gjennom Årene har klubben hatt flere øvelsessteder, som folkeskola på moheia, fyrhuset på Selfors og andre steder. I dag har vi øvingslokale på Selfors ungdomsskole musikkavd.

Klubben har deltatt i DM og NM flere ganger . Både med trekkspillorkester solister og toradergrupper.

I dag har klubben ca. 40 aktive medlemmer, hvorav ca. 1/3 del utgjør toradergruppa.

Vi har feiret 30 års jubileum og vi har 3 æresmedlemmer Sverre Cornelius Lund , Arnstein Johansen og Arne Viken.

Vi tar spilleoppdrag for flere organisasjoner og grupper , som gammeldansens venner og institusjoner, noe som er svært givende og gir fin spilletrening.